facebookgoogle plustwitteryoutube
kowane mahaluki yana tasbihi da godiya ga Allah madaukakin sarki, abin bauta abin jinjina, wanda sammai da kassai da abinda ke cikinsu ke gode masa.

kowane mahaluki yana tasbihi da godiya ga Allah madaukakin sarki, abin bauta abin jinjina, wanda sammai da kassai da abinda ke cikinsu ke gode masa.

koyi ilimin hukunce-hukuncen jinin haila da Nifasi da Jinin istihahala, ta yaya za ka iya gane bambancin dake tsakaninsu, wadanne ayyuka ne aka haramta wa mai haila da nifasi yinsu? Yaya ake wankan haila?

koyi ilimin hukunce-hukuncen jinin haila da Nifasi da Jinin istihahala, ta yaya za ka iya gane bambancin dake tsakaninsu, wadanne ayyuka ne aka haramta wa mai haila da nifasi yinsu? Yaya ake wankan haila?

Manzon Allah s.a.w yace;"mafi alherin abinda na fada ni da annabawan da suka gabace ni shine: babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, shi kadai yake bashida abokin tarayya, mulki gareshi yake, godiya ma gareshi take, shine mai iko akan komai," to menene f

Manzon Allah s.a.w yace;"mafi alherin abinda na fada ni da annabawan da suka gabace ni shine: babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, shi kadai yake bashida abokin tarayya, mulki gareshi yake, godiya ma gareshi take, shine mai iko akan komai," to men ...

Allah mai tilastawa, mai daga raunatacce, mai taimakon mara galihu, mawadaci mai wadatarwa, mai gafarta zunubi

Allah mai tilastawa, mai daga raunatacce, mai taimakon mara galihu, mawadaci mai wadatarwa, mai gafarta zunubi

Sunnonin fidira:   sune dabi'un da Allah ya halicci mutane akai, daga ciki akwai asuwaki, kurkure baki, shaka ruwa, tsarki da ruwa, share gashin baki, da cika gemu, da cire gashin mara, da kaciya, da yanke kumba, da sauransu.

Sunnonin fidira: sune dabi'un da Allah ya halicci mutane akai, daga ciki akwai asuwaki, kurkure baki, shaka ruwa, tsarki da ruwa, share gashin baki, da cika gemu, da cire gashin mara, da kaciya, da yanke kumba, da sauransu.