facebookgoogle plustwitteryoutube
Alwala itace amfani da ruwa akan wadansu gabbai kebantattu na jiki, da nufin tsarkaka.  Koyi yadda tsarki yake a musulunci, da yadda ake alwala, da rukunnanta da wajibanta da sunnoninta da abubuwan da ke warware ta, da yadda ake taimama da wajibbanta da na wanka.

Alwala itace amfani da ruwa akan wadansu gabbai kebantattu na jiki, da nufin tsarkaka. Koyi yadda tsarki yake a musulunci, da yadda ake alwala, da rukunnanta da wajibanta da sunnoninta da abubuwan da ke warware ta, da yadda ake taimama da wajibbanta ...

kisfewar rana da wata: rana na kisfewa, ta yadda haskenta zai gushe gabadayanshi ko sashensa, shima wata kan kisge, sashen haskensa ko gabadayansa na tafiya, to me ka sani gameda kisfewar? Menene kukuncin sallar kisfewar rana da wata?   Ya sigarta take? Zaka samu bayanin wannan da wasunsu ma da hotuna da bidiyo.

kisfewar rana da wata: rana na kisfewa, ta yadda haskenta zai gushe gabadayanshi ko sashensa, shima wata kan kisge, sashen haskensa ko gabadayansa na tafiya, to me ka sani gameda kisfewar? Menene kukuncin sallar kisfewar rana da wata? Ya sigarta ta ...

Hajji shine nufatar makka a wani kayyadajjen lokaci domin gabatar da wasu ibadu sanannu, rukuni ne daga cikin rukunnan musulunci, yana wajaba so daya ne a rayuwa bayan cikan sharudda, to wadanne sharudda ne? Umura itace ziyartar dakin Allah a kowane lokaci, domin aiwatar da wadansu ibadu na musamman, to menene hukuncinta? za ka iya samun bayanai gameda dukkaninsu a nan cikin hotuna da bidiyo.

Hajji shine nufatar makka a wani kayyadajjen lokaci domin gabatar da wasu ibadu sanannu, rukuni ne daga cikin rukunnan musulunci, yana wajaba so daya ne a rayuwa bayan cikan sharudda, to wadanne sharudda ne? Umura itace ziyartar dakin Allah a kowane ...

Allah ya halacci wuta kuma ya tsawatarwa bayinsa game da ita domin su tsorace shi, hakanan ya halicci aljanna kuma ya kwadaitar game da ita don su yi fatanta, Shi tsoron azabar Allah abu na me tunzura zuciya zuwa kowane alheri,kuma mai katange ta daga kowane sharri, hakanan fatar rahamar Allah, abune mai jagorantar bawa zuwa ga yardar ubangiji da falalarsa, kuma mai harzuka himmar mutum ne zuwa ga ayyuka kyawawa, kuma mai kawar dashi ne daga munanan ayyuka.

Allah ya halacci wuta kuma ya tsawatarwa bayinsa game da ita domin su tsorace shi, hakanan ya halicci aljanna kuma ya kwadaitar game da ita don su yi fatanta, Shi tsoron azabar Allah abu na me tunzura zuciya zuwa kowane alheri,kuma mai katange ta dag ...

an ambaci sunayen Allah da siffofinsa da dama a cikin Alkur'ani da Sunnah, kuma ya dace ga kowane musulmi saninsu da imani da hakikaninsu kamar yadda suka zo a cikin Alkur'ani da Sunnah.

an ambaci sunayen Allah da siffofinsa da dama a cikin Alkur'ani da Sunnah, kuma ya dace ga kowane musulmi saninsu da imani da hakikaninsu kamar yadda suka zo a cikin Alkur'ani da Sunnah.