facebookgoogle plustwitteryoutube
Yana daga cikin abinda ya zama lazimin imani, kuma bawa baya zama cikakken musulmi mumini har sai ya gabatar da son Allah da manzonsa akan dukkan abinda ya mallaka na dukiya da ‘ya’ya da dukkan mutane gaba ‘daya, kamar yadda manzon Allah s.a.w ya bada labari, kuma gwargwadon kaunar mutum ga Allah da manzonsa, gwargwadon ayyukan biyayyansa da kuma amsa ma kiran Allah da manzonsa.

Yana daga cikin abinda ya zama lazimin imani, kuma bawa baya zama cikakken musulmi mumini har sai ya gabatar da son Allah da manzonsa akan dukkan abinda ya mallaka na dukiya da ‘ya’ya da dukkan mutane gaba ‘daya, kamar yadda manzon Allah s.a.w ya bad ...

hankali da Allah yayiwa dan adam babban shaida ne da ke nuni ga samuwar Allah ta'alla, domin kuwa batutuwan da wasu ke yi na kore samuwar ubangiji abu ne da lafiyayyen hankali ba zai taba gasgata shi ba.

hankali da Allah yayiwa dan adam babban shaida ne da ke nuni ga samuwar Allah ta'alla, domin kuwa batutuwan da wasu ke yi na kore samuwar ubangiji abu ne da lafiyayyen hankali ba zai taba gasgata shi ba.

Alwala itace amfani da ruwa akan wadansu gabbai kebantattu na jiki, da nufin tsarkaka.  Koyi yadda tsarki yake a musulunci, da yadda ake alwala, da rukunnanta da wajibanta da sunnoninta da abubuwan da ke warware ta, da yadda ake taimama da wajibbanta da na wanka.

Alwala itace amfani da ruwa akan wadansu gabbai kebantattu na jiki, da nufin tsarkaka. Koyi yadda tsarki yake a musulunci, da yadda ake alwala, da rukunnanta da wajibanta da sunnoninta da abubuwan da ke warware ta, da yadda ake taimama da wajibbanta ...

Allah mai karfi da rinjiaye, wanda dukkanin halittu suka sallama masa saboda cikarsa da batsewarsa.

Allah mai karfi da rinjiaye, wanda dukkanin halittu suka sallama masa saboda cikarsa da batsewarsa.

imani shine tushen addinin musulunci, babu musulunci ba tareda cikakken imani ba.

imani shine tushen addinin musulunci, babu musulunci ba tareda cikakken imani ba.